Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2013

andzia-pandzia
1305 c57f
Reposted frommartynkowa martynkowa viamefir mefir
andzia-pandzia
2735 f83e
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viamefir mefir
andzia-pandzia
Chcę, żebyś przybliżył się do mnie i dotulił, i żebyś trzymał mi w nocy rękę na brzuchu, kiedy się boję. Chcę z tobą mieszkać w pokoiku ciasnym jak szafa (...), a najbardziej to chciałabym być jedwabnikiem. Siedzieć z tobą w kokonie dwuosobowym (mam nadzieję, że są dwuosobowe) i żebyś nigdzie beze mnie nie wychodził.
— A. Osiecka
andzia-pandzia
9913 e229 500
Reposted fromretaliate retaliate viamefir mefir
andzia-pandzia
Reposted fromMoonTide MoonTide viainvincible invincible
andzia-pandzia
3545 300a
Reposted fromumorusana umorusana viainvincible invincible
9445 ba87
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamefir mefir
0306 8d0d
andzia-pandzia
N: Jest za miła. Nie, nie polubiłabyś jej. 
K: Haha, to żeś teraz dała. A Ty to niby niemiła jesteś?
N: No mówią mi, że wredna jestem.
K: Kto Ci tak mówi? Chyba mnie nie znają!
N: W ostatnim czasie sporo osób. A poza tym to nie powiem, żeby nasza obecna rozmowa była szczytem naszych uprzejmości wobec innych.
K: W dupę niech się pocałują. Przecież jesteśmy miłe!!
— 26.10.2013
Reposted fromnotforgetme notforgetme viamefir mefir
andzia-pandzia
Możesz wejść na fejsa? Potrzebuję Cię.
— i twój podły nastrój się nie liczy, bo ktoś ważny potrzebuje się swoim podzielić, a ty swój zatrzymujesz tylko dla siebie
Reposted fromnotforgetme notforgetme viamefir mefir
8177 0c8d
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamefir mefir
andzia-pandzia
3157 780b 500
andzia-pandzia
A jeśli pomyłką jest to wszystko?
— Ciemności kryją ziemię
Reposted fromabsolutiv absolutiv viamefir mefir
andzia-pandziaReposted fromhogwarts hogwarts viamefir mefir
andzia-pandzia
it has been a beautiful fight. still is.
Reposted fromcube cube viamefir mefir
andzia-pandzia
7386 d748
Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen viamefir mefir
andzia-pandzia
0839 f822
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viamefir mefir
andzia-pandzia
8678 fa84
Reposted fromneon neon viaPunkroc Punkroc
andzia-pandzia
8092 f6f2
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viamefir mefir
andzia-pandzia
9820 7a8f
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl