Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2013

andzia-pandzia
3791 46f9
Reposted fromBilora Bilora viasweetchocolate sweetchocolate
andzia-pandzia
Moje myśli opiekują się Tobą.
Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Stachura, Dzienniki
andzia-pandzia
9615 c936 500
andzia-pandzia
4386 16f5 500
andzia-pandzia
4986 0b44 500
andzia-pandzia
2946 329e
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
andzia-pandzia
andzia-pandzia
andzia-pandzia
andzia-pandzia
6207 6d46
Reposted fromhogwarts hogwarts viasweetchocolate sweetchocolate
andzia-pandzia
andzia-pandzia
6468 d649
Reposted fromfall fall viamefir mefir
andzia-pandzia
6791 3267
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach viamefir mefir
andzia-pandzia
Przyjaźń jest wszystkim. Przyjaźń to coś więcej niż talent. Więcej niż władza. Prawie się równa rodzinie. Nigdy o tym nie zapominaj
— Mario Puzo
Reposted fromcytaty cytaty viamefir mefir
andzia-pandzia
- To po prostu dziwna kobieta - odpowiadam.
- A która z nich nie jest dziwna? - rzuca Cliff i wybuchamy śmiechem, ponieważ kobiety naprawdę trudno czasem rozgryźć.
— Matthew Quick "Poradnik pozytywnego myślenia"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viamefir mefir
9831 6717
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamefir mefir
andzia-pandzia
4889 526d
Reposted fromnfading nfading viamefir mefir
andzia-pandzia
7368 c65c 500
Reposted fromfoods foods viamefir mefir
andzia-pandzia
6978 4828
Reposted fromsaku saku viatobecontinued tobecontinued
4250 08ba
Reposted fromnameherhope nameherhope viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl